Home

Avelsföreningen Dalahästen

Proposition för Fölbedömning och exteriörbedömning av ston, år 2016

 

AVELSFÖRENINGEN DALAHÄSTEN

 

 

Allmänna bestämmelser

 

För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente mm, finns på www.swb.org.

 

 

Särskilda bestämmelser

 

1. Bedömningen äger rum på Svedens gård utanför Falun den 27 augusti 2016. Bedömningsledare är Ann-Sophie Annerstedt, tel 070-2497374.

 

2. Domare: Bo Holmlund, Umeå.

 

3. Kontaktperson: Ann-Sophie Annerstedt, 070-2497374 eller Maria Aronsson, 070-7501616.

 

4. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB, inkl regional avelsförening. Medlemsnummer SKALL anges vid anmälan. Medlemskap löses på SWBs hemsida www.swb.org

 

5. Anmälningsavgiften för fölbedömning är 500 kronor. Anmälningsavgift för ston som skall exteriörbedömas är 500 kronor.

 

6. Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 200 kronor Avgift för prestationsklass faktureras från SWB.)

 

7. Anmälan och betalning skall göras senast den 20 augusti via Internet på https://tdb.ridsport.se.. Där ska du logga in dig, lägga in dina hästar, söka upp aktuell bedömning och anmäla dig. Betalning görs med ett OCR nummer som du erhåller efter inloggning (serviceavgift på 10 kr tillkommer). Manual finns på TDB under ”Start” i rubrikraden. Första anmälningsdag är 15 juli Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång. Föl anmäls med sitt Registreringsansökansnummer och välj klass för hopphärstammade eller gångartshärstammade föl.

 

8. Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betald enligt proposition.

 

9. Uppstallning kan finnas för några få ston i uteboxar. Anmäl till Ann-Sophie se ovan.

 

10. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.

 

11. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 7 dagar före bedömningen.

 

12. Startanmälan görs vid ankomst till ridhuset, sekretariatet är beläget i kafeterian, senast ½ timma innan din starttid.

 

13. Bedömningen sker i ridhus, ca 20 x 40m.

 

14. Stoet ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen, tillhandahålles ej av arrangören.

 

15. Information och resultat läggs ut på arrangörsföreningens hemsida, www.swbdalarna.se och skickas även till hästägare via mail.

 

16. Ägare till respektive häst ansvarar för att visare får all nödvändig information inför bedömningen.

 

17. Rätt till ändringar förbehålles.

 

18. Regionalt fölchampionat kommer att hållas samma dag för gångartsföl med minst 23,5 poäng och hoppföl med minst 23 poäng

 

 

Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser i SWBs Bedömningsreglemente för föl.